Novi biopesticidi na principu nanoinkapsulacije i sporog otpuštanja aktivnih komponenti za suzbijanje gubara (Lymantria dispar) i patogena korena u šumama i rasadnicimaPestFreeTreeGubar (Lymantria dispar) je invazivna štetočina koja slabi i uništava drveće defolirajući ga, odnosno jedući sve ili skoro sve listove drveta. Druga ozbiljna pretnja za šume i useve dolazi od različitih vrsta Phitophthora koje mogu izazvati i do 100% gubitaka mnogih biljnih vrsta godišnje, i milijarde dolara se troše svake godine na tretman ovih bolesti. S druge strane, Komisija EU je u junu 2022. godine apelovala na smanjenje upotrebe hemijskih pesticida za 50% do 2030. godine, što znači da se moraju razviti nove strategije protiv štetočina. PestFreeTree rešava ovaj izazov razvojem novih prirodnih i ekološki prihvatljivih biopesticida koji se mogu primeniti u šumama, parkovima, rasadnicima i voćnjacima i na taj način zaštititi životnu sredinu od: 1) nepoželjnih štetočina i 2) zagađenja zemljišta, vode i vazduha izazvanog upotrebom konvencionalnih pesticida. Rešenje je zasnovano na našem nedavnom patentu koji je prvobitno razvijen za aktivno pakovanje, ali se isti mehanizam inkapsulacije aktivnih komponenti u biopolimernu matricu može primeniti i za formulacije biopesticida. Sve aktivne komponente biće eterična ulja i biljni ekstrakti koji pokazuju repelentne, antifidne ili letalne efekte na ciljane štetočine. Iako se eterična ulja već koriste za suzbijanje štetočina, glavni nedostatak njihove upotrebe je kratkoročni efekat zbog njihove isparljivosti i nestabilnosti u uslovima na otvorenom terenu. Naš inovativni koncept podrazumeva inkapsuliranje aktivnih supstanci u biopolimernu matricu i njihovo sporo oslobađanje tokom značajnog vremenskog perioda od 10 dana do nekoliko nedelja. Na taj način ćemo postići njihovo produženo dejstvo i zaštitu od atmosferskih uslova. Glavni rezultati projekta biće dva tehnološka rešenja za nove biopesticide protiv vrsta Lymantria dispar i Phytophtora. Projekat će imati dugoročan uticaj na tržište biopesticida, šumarstvo, poljoprivredu, životnu sredinu i društvo uopšte.

Tim

Dr Goran Branković, Principal Research Fellow, IMSI
Dr Goran Branković

Naučni Savetnik, IMSI

Dr Zorica Branković, Principal Research Fellow, IMSI
Dr Zorica Branković

Naučni Savetnik, IMSI

Principal Research Fellow, 'Dr Josif Pančić
Dr Vanja Tadić

Vanja Tadić, naučni savetnik, "Dr Josif Pančić"

Dr Jovana Ćirković, Senior Research Associate, IMSI
Dr Jovana Ćirković

Viši naučni saradnik, IMSI

Dr Aleksandar Radojković, Senior Research Associate, IMSI
Dr Aleksandar Radojković

Viši naučni saradnik, IMSI

Dr Sanja Perać, Research Associate, IMSI
Dr Sanja Perać

Naučni saradnik, IMSI

Dr Jelena Jovanović, Research Assistant, IMSI
Dr Jelena Jovanović

Naučni saradnik, IMSI

Dr Slobodan Milanović, Associate Professor, FF
Dr Slobodan Milanović

Redovni profesor, FF

Dr Ivan Milenković, Associate Professor, FF
Dr Ivan Milenković

Vanredni profesor, FF

Dr Jovan Dobrosavljević, Teaching Assistant, FF
Dr Jovan Dobrosavljević

Asistent sa doktoratom, FF

Novosti

  • 03.05.2023.
  • 04.07.2023.
  • 09.10.2023.
  • 03.04.2024.
  • 16.04.2024.PestFreeTree
Adresa: Kneza Višeslava 1, 11030 Belgrade


Telefon: +381 11 2085043
Rukovodilac projekta: Dr Goran BrankovićEmail: goran.brankovic@imsi.rs